Posterunkowy PWŚl.
Ferdynand WĘGLORZ


Imiona rodziców

Józef, Karolina

Data urodzenia

20 V 1899

Miejsce urodzenia

Zebrzydowice

CV wojskowe

W PWŚl. od 1 XI 1923 Służbę pełnił w pow. katowickim na Posterunku w Pawłowie (do 1 V 1928) Mysłowicach (do 21 VI 1931) w Komisariace Roździeń Szopienice (do 21 I 1933) Ponownie na Posterunku w Mysłowicach (do 21 XII 1938) Następnie na Posterunku w Gnojniku na Zaolziu Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/4 (11), 741

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry