Posterunkowy PWŚl.
Arnold KALINA


Imiona rodziców

Józef, Aniela Żagan

Data urodzenia

16 X 1912

Miejsce urodzenia

Karwina

CV wojskowe

Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie Do PWŚl. przyjęty 10 III 1937 do komp. kand. na szer. Komendy Rez. w Katowicach Następnie służbę pełnił w Kdzie Rez. w Katowicach, a od 18 XII 1937 do 26 XII 1938 na Posterunku w Kochcicach pow. lubliniecki, skąd przeniesiony został do Wydz. Śledcz. we Frysztacie Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/4 (52), 2575

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry