Porucznik rezerwy
Jan Teodor HAUniwersytet Stefana BatoregoRANDT


Imiona rodziców

Wiktor, Jadwiga Werner

Data urodzenia

18 I 1895

Miejsce urodzenia

Warszawa

Działalność do 1918 r.

Członek POW

CV wojskowe

W 1920 żołnierz 21 Pułk Piechoty Porucznik ze starszeństwem 19 III 1939

Życiorys cywilny

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Dyrektor Instytutu Badawczego Lasów Państwowych

Małżonka i dzieci

Żonaty
Andrzej

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 1940 AM 27

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 1819 Arch. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, H1243 MiD WIH

Opcje strony

do góry