Posterunkowy PP
Jakub JAWORSKI-OSYPOWICZ


Imiona rodziców

Aleksander,

Data urodzenia

1917

CV wojskowe

Do policji przyjęty 1 IV 1938 kandydat kontraktowy na szeregowego i przydzielony do Rez. PP m.st. Warszawy. 1 VII 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. poznańskiego Tam pełnił służbę we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/1 (27), 63

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry