Starszy posterunkowy PP
Adam BIELECKI


Imiona rodziców

Jan, Michalina Kocielnik

Data urodzenia

20 I 1899

Miejsce urodzenia

Ostrożeń Garwoliński

CV wojskowe

Ochotniczo służył w WP 22 pp Brał udział w walkach z Ukraińcami oraz wojnie 1920 W policji od 1922 Do 1930 służbę pełnił w Pińsku Następnie w woj. kieleckim We wrześniu 1939 na Posterunku w Wolanowie pow. radomski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/4 (58), 5527

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry