Kapitan
Rudolf ROSENBERG


Imiona rodziców

Ignacy, Konstancja Czechowicz

Data urodzenia

25 X 1895

Miejsce urodzenia

Kołtyniany pow. święciański

CV wojskowe

Uczestnik I wojny światowej. Dowborczyk. Służył m.in w 16 Pułk Artylerii Polowej i 8 Pułk Artylerii Ciężkiej. Kapitan

Życiorys cywilny

15 VIII 1924. Od 1935 w Okręgowym Urzędzie WF i PW Okręg Korpusu VII.

Małżonka i dzieci

Julia Krassowska
Joanna Irena Witold

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 2 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 8989, 9153, 9491, 9492, 9745, 8658, 1802, Medal Niepodległości 23 XII 1933 MiD WIH

Opcje strony

do góry