Przodownik PP
Jan BOdznaka HonorowaDANOW


Imiona rodziców

Jan, Tacjana

Data urodzenia

1896

Miejsce urodzenia

Jeromin

CV wojskowe

Początkowo (do 1926) służbę pełnił w woj. wileńskim - na Posterunku w Oszmianie Następnie w woj. nowogródzkim, m.in. w Mołodecznie Ponownie w woj. wileńskim - we wrześniu 1939 komendant Posterunku w Ignalinie pow. święciański

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/3 (30), 3081

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry