Porucznik łącz.
Włodzimierz Florian RYCHLICKI


Imiona rodziców

Wincenty,

Data urodzenia

16 VI 1904

Miejsce urodzenia

Radom

Życiorys cywilny

Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze w Krzemieńcu (1926) SPRŁącz. (1928) SPInż. (1931) Szkoła Nauk Politycznych w Warszawie Awansowany do stopnia Porucznik ze starsz. 1 I 1933 Służył w komp. telegraf. 9 DP 5 baon telegraf. W p. radiotelegraf. jako adiutant i dca komp W 1939 przydzielony do Dtwa OPLot

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2772; MKat., 2941/A, Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry