Starszy przodownik PP
Edward LORENC


Imiona rodziców

Adolf, Amelia Jajkowska

Data urodzenia

9 X 1888

Miejsce urodzenia

Terespol

CV wojskowe

Do policji przyjęty 12 IX 1920 z przydziałem do Komendy Pow. w Będzinie Następnie służył w Opatowie – od 10 XII 1920 w Komendzie Powiatowej, od 1 IX 1921 na Posterunku i w pow. opatowskim – od 1 XI 1926 w Komisariace w Ostrowcu, od 25 V 1927 jako komendant Posterunku w Łagowie. Ostatnio służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem – od 24 VII 1937 w Komisariace, od 5XI 1937wUrzędzie Śledcz., od 12 II 1938 w II Komis. Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1929

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/2 (77), 4653

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry