Podpułkownik piech. st. sp.
Kazimierz BOGACZEWICZ


Imiona rodziców

Franciszek, Maria Orzechowska

Data urodzenia

2 III 1888

Miejsce urodzenia

Humniskie pow. brzozowski

Życiorys cywilny

Członek Drużyn Strzeleckich Żołnierz Legionów Polskich Ranny na froncie W WP od 1918 Uczestnik wojny 1918–1921 Służył w 25 pp 54 pp 42 pp DOK III Od 1938 w stanie spoczynku W 1939 szef OPLot. SGO „Narew”

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 197; MKat., 1922/A; CAW, Ap 10331, KZ 19–73, VM 3–3849, OOP 23–1261

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry