Starszy posterunkowy PP
Michał LASOCKI


Imiona rodziców

Mateusz, Rozalia

Data urodzenia

28 IX 1890

Miejsce urodzenia

Rogale

CV wojskowe

Od 4 VIII 1915 do 4 II 1916 w SObyw. Do 23 X 1919 w MMiejsk. i PKom. W Warszawie Od 15 XII 1919 do 16 V 1924 w Dyrekcji Wileńskiej PKP Do policji przyjęty 1 VI 1924 z przydziałem do pow. płockiego Służył na Posterunku w Srebrnej, skąd 1 VII 1927 przeniesiony na Posterunek w Staroźrebach. 6 V 1932 przeniesiony do policji woj. poleskiego i skierowany do Komisariatu w Brześciu n. Bugiem, od 12 I 1938 w I Komis. w Brześciu n. Bugiem Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 III 1936

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/4 (61), 1328

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry