St. Posterunkowy PWŚl.
Emil PASZEK


Imiona rodziców

Franciszek, Waleria Kalus

Data urodzenia

8 VIII 1905

Miejsce urodzenia

Bujaków

CV wojskowe

W PWŚl. od 1 X 1929 Do 15 II 1939 służbę pełnił w Komisariace w Lipinach pow. świętochłowicki Przeniesiony do Komisariatu w Pietwałdzie pow. frysztacki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/3 (18), 712

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry