Major
Baruch STEINBERG


Imiona rodziców

Szmaja, Hendla Wechsler

Data urodzenia

17 XII 1897

Miejsce urodzenia

Przemyślany

CV wojskowe

Członek POW. Student orientalistyki i historii na Uniwersytet Stefana Batorego. Od 1928 szef Duszpasterstwa Wyznania Mojżeszowego Dowództwo Okręgu Korpusu III i Dowództwo Okręgu Korpusu I. Major od 1 I 1934. Od 1936 naczelny rabin WP

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 022/3 9 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 24493, Odrz. 12 IV 1936 MiD WIH

Opcje strony

do góry