Przodownik PP
Leon MOLGA


Imiona rodziców

Jan, Ewa Ryszko

Data urodzenia

1898

Miejsce urodzenia

Tomaszów

CV wojskowe

Służbę pełnił w policji woj. nowogródzkiego – 10 III 1936 przeniesiony ze stanowiska komendanta Post. w Nakryszkach pow. stołpecki na stanowisko komendanta Post. Dworzec pow. nowogródzki Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/2 (50), 7758/6083

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry