Starszy posterunkowy PP
Jakub KOBEL


Imiona rodziców

Bazyli, Maria Olbracht

Data urodzenia

21 X 1899

Miejsce urodzenia

Łoszniów

CV wojskowe

W policji od 16 III 1930 We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku w Gielniowie pow. opoczyński

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/1 (45), 3897

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry