St. Posterunkowy PWŚl.
Franciszek PIERCHAŁA


Imiona rodziców

Józef, Jadwiga Bober

Data urodzenia

25 IV 1897

Miejsce urodzenia

Kamień

CV wojskowe

W WP ochotniczo od 8 III 1919 1 komp. 1 baonu 50 p. strz. kres. 13 DP Od 20 II 1920 do 12 II 1921 skierowany z ramienia POW GŚl. do akcji plebiscytowej w pow. rybnickim Służył w PGŚl. Uczestnik III powstania śląskiego 3 komp. 3 pułku żorskiego W PWŚl. od 27 VI 1922 Służbę pełnił na Posterunku Orzegów pow. świętochłowicki do 15 III 1939 Przeniesiony na Posterunku Pawłowice pow. pszczyński Starszy posterunkowy mian. 1 I 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/3 (36), 1001

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry