Nadkomis. PP
Robert Henryk ŻYCHOWSKI


Imiona rodziców

Wojciech, Maria Muc

Data urodzenia

31 V 1898

Miejsce urodzenia

Lwów

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej W WP od 22 XI 1918 do 20 II 1922 oraz od 16 XII 1922 do 30 VI 1923 Porucznik piech. rezerwy ze starszeństwem 1 VI 1919 PKU Warszawa Miasto III W policji od 1 VII 1923 Służbę pełnił w Kdach Pow. w Zaleszczykach, Skałacie i Zbarażu jako zastępca Komendanta Pow. Od 1 IV 1925 kier. Komis. Od 15 XII 1926 komendant Posterunku w Złoczowie Od 23 V 1928 zastępca Komendanta Pow. Borszczów Od 10 VII 1929 kier. ref. adm. w Komendzie Wojewódzkiej w Tarnopolu 25 IX 1929 deleg. Następnie przeniesiony do Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski w charakterze instruktora We wrześniu 1939 w Wydz. I KG

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/3 (15), 5825

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry