Przodownik PP
Józef PIĘKOSZ


Imiona rodziców

Antoni, Anna

Data urodzenia

1901

Miejsce urodzenia

Borzęcin

CV wojskowe

W WP od 9 III 1920 do 8 II 1921 W policji od 16 I 1925 Służbę pełnił w woj. wołyńskim We wrześniu 1939 komendant Posterunku w Czudlu pow. sarneński Zmobilizowany do KOP Przodownik mian. 1 III 1932

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (100), 5228

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry