St. Posterunkowy PWŚl.
Józef ZIMOŃCZYK


Imiona rodziców

Roman, Monika Szostek

Data urodzenia

13 V 1896

Miejsce urodzenia

Niedobczyce

CV wojskowe

Członek POWGŚl. Od sierpnia 1920 w PGŚl. w rodzinnej miejscowości Uczestnik III powstania śląskiego od 2 V do 30 VI 1921 3 komp. 5 pp rybnickiego Od 15 VII 1921 do 1 VII 1922 w SGmin. Wachm. W PWŚl. od 17 VII 1922 Służbę pełnił w pow. rybnickim – do 3 XI 1932 na Posterunku w Suminie Następnie na Posterunku w Żorach 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie We wrześniu 1939 na Posterunku w Żorach

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/3 (20), 1570

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry