Kapitan
Ludomir BARANOWSKI


Imiona rodziców

Jakub, Helena Rumowska

Data urodzenia

13/26 II 1902

Miejsce urodzenia

Ludwikce Podole

Działalność do 1918 r.

Działacz niepodległościowy Szkoła wywiadowcza POW

CV wojskowe

Służył m.in. w II Oddziale Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, w Baon sztabowym MSWojsk. Od 1935 był adiutant komendanta Centrum Wyszkolenia Sanitarnego

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Maria Rzymowska
Zuzanna Katarzyna

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 036/4 16 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 6775, 6777 MiD WIH

Opcje strony

do góry