Major piech.
Henryk DYDUCH


Imiona rodziców

Wojciech, Regina

Data urodzenia

3 X 1896

Miejsce urodzenia

Nowosielce pow. przeworski

Życiorys cywilny

Gimnazjum w Łańcucie W 1914 wstąpił do Legionu Wschodniego W 1918 uczestniczył w walkach o Lwów w 2 Baonie Obrony Lwowa W 1920 dca komp. w 2 Pułku Obrony Warszawy W latach 1921–1924 instruktor w SPPiech Następnie służył w 39 pp W 1939 dca improwizowanego baonu 39 pp. Ostatnio dca II baonu 206 pp rezerwy w obronie Lwowa

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 4023; CAW, Ap 4575, MN 2.8.1931, Zespół akt Biura Personalnego MSWojsk. 610/110, 614/105; A. Leinwand Dokumenty obrony Lwowa 1939; „Polska Zbrojna” z 21 VIII 1991

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry