Starszy posterunkowy PWŚl.
Jan KORYCKI


Imiona rodziców

Eliasz,

Data urodzenia

12 V 1895

CV wojskowe

W PWŚl. od 1 X 1924 Do 1 X 1926 służbę pełnił w Komisariace w Bielsku, następnie w pow. bielskim – do 9 XI 1927 na Posterunku w Jasienicy jako zastępca komendanta, do 1 I 1930 komendant Posterunku w Grodźcu, skąd przeniesiony został na stanowisko komendanta Post. w Wapienicy Tam też we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/1 (38), 1444

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry