Przodownik PP
Marian RUBASZEWSKI


Imiona rodziców

Józef, Maria Gac

Data urodzenia

2 II 1889

Miejsce urodzenia

Zielonczyn

CV wojskowe

Od 1 XII 1919 do 14 VIII 1920 w PKom. w Bydgoszczy Automatycznie przeszedł do policji Od 4 VII 1927 – i nadal we wrześniu 1939 – służył w III Komis. m. Bydgoszczy jako dzielnicowy Przodownik mian. 4 I 1923

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/1 (39), 2747

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry