Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r8644694920,DABROWSKI.html
23.02.2024, 00:16

Plutonowy
Jan DĄBROWSKI


Imiona rodziców

Jan,

Data urodzenia

1886

CV wojskowe

We wrześniu 1939 służbę pełnił w baonie KOP .Bere.ne..

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/3 (1), 4310

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony