Kapitan
Marian Gabriel JAWORSKI


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

25 III 1896

Miejsce urodzenia

Tarnopol

Działalność do 1918 r.

Uczestnik I wojny światowej, walczył na froncie włoskim, ranny.

CV wojskowe

W 1920 brał udział w walkach na Ukrainie i w bitwie warszawskiej Służył w 1 i 9 dyonie samochodowym. Od 1938 był komendantem parku panc. w 12 baonie panc.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Lista wywozowa

L.W. 036/4 16 IV 1940 AM 757

Miejsce śmierci

Informacje archiwalne

CAW, KZ 17473 MiD WIH

Opcje strony

do góry