Starszy posterunkowy PWŚl.
Mieczysław SZCZUREK


Imiona rodziców

Wojciech, Rozalia Pierzchała

Data urodzenia

19 VII 1904

Miejsce urodzenia

Ciężkowice

CV wojskowe

Maturę złożył eksternistycznie W PWŚl. od 1 VII 1928 Z przydziałem do Komisariatu w Hajdukach Wielkich pow. świętochłowicki 2 XII 1931 przeniesiony do Komendy Rez. w Katowicach jako instruktor i tam nadal służył we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 31 III 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 054/1 (31), 5642

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry