Podporucznik piech. rezerwy
Józef Franciszek JANUSZEWSKI


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

1914

Miejsce urodzenia

Sobótka woj. białostockie

Życiorys cywilny

W WP od 1920 Wcielony do 42 pp Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej Przydzielony 15 X 1938 do 4 pp Leg W 1939 służył jako ofic. ordynansowy dtwa pododcinka „Sanok”

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3977; CAW, Odrz. 4.5.1936, Zespół akt Biura Personalnego MSWojsk. 610/1; T. Kryska-Karski, Materiał do historii Wojska Polskiego

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry