Przodownik PP
Jan KOWALCZYK


Imiona rodziców

Karol, Bronisława

Data urodzenia

7 IV 1892

Miejsce urodzenia

Rzeżuśnia

CV wojskowe

Żołnierz Legionów Polskich W WP od 26 III 1919 do 23 III 1922 W policji od 25 VI 1923 1 IV 1934 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski awansowany do stopnia przod. i skierowany do woj. wołyńskiego, służył m.in. w pow. lubomelskim jako komendant Posterunku w Horodnie i Szacku. Ostatnio w woj. krakowskim jako zastępca komendanta Post. w Brzesku Tam też we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/3 (44), 3505

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry