Starszy posterunkowy PP
Piotr SKUBAŁA


Imiona rodziców

Franciszek, Franciszka Ujma

Data urodzenia

29 VI 1897

Miejsce urodzenia

Częstochowa

CV wojskowe

W WP od 28 V 1919 do 13 X 1921 W policji od 16 VI 1924 w woj. wołyńskim na Posterunku Chorostów pow. włodzimierski Służbę pełnił na Posterunku Zaostrowiecze pow. nieświeski W pow. łuninieckim na Posterunku Czudzin (1926) Czuczewicze (1927) Od 1934 w Komisariace i na Posterunku Kolejowym w Brześciu n. Bugiem Od 12 I 1938 także we wrześniu 1939 na Posterunku Adamków pow. brzeski Starszy posterunkowy mian. 1 III 1936

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/1 (58), 1232

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry