Porucznik rezerwy
Tadeusz Marian CHEŁCHOWSKI


Imiona rodziców

Stanisław, Kamila Bronowicz

Data urodzenia

25 III 1902

Miejsce urodzenia

Rzekuń pow. ostrołęcki

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty w Ostrowi-Komorowie (1924) Komendant Strzelca

Życiorys cywilny

Seminarium Nauczycielskie im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku Mieszkał w Brześciu n. Bugiem, tam uczył w szkole powszechnej

Małżonka i dzieci

Maria
Józef Janusz

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 052/3 IV 1940; ROR 1934; Muz. Kat

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 2615 MiD WIH,

Opcje strony

do góry