Przodownik PWŚl.
Stanisław WALUŚ


Imiona rodziców

Józef, Zuzanna Wawak

Data urodzenia

16 XI 1900

Miejsce urodzenia

Lipnik

CV wojskowe

W WP od 7 XII 1918 do 18 XI 1921, 12 pp, kpr. Od 1 II do 8 VIII 1922 członek Towarzystwa Czuwania - obywatelskiej organizacji samoobrony w Bielsku Automatycznie przeszedł do PWŚl. Służbę pełnił w Bielsku - do 19 V 1924 w Komendzie Powiatowej Następnie w Komisariace Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 4 XII 1924 Przodownik - 1 I 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/2 (92), 3850

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry