Porucznik
Teodor RAJEWSKI


Imiona rodziców

Apolloniusz, Maria Kozielecka

Data urodzenia

4 IX 1904

Miejsce urodzenia

Ostróg

CV wojskowe

Oficerskiej Szkoła Inż. w Warszawie (1929). Podporucznik: 15 VIII 1928, 1 baonu most. kolej. Porucznik

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: od 1 I 1932. Po ukończeniu Oficerskiej Szkoła Topografów (1935) wcielony do WIG

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Zofia Turkiewicz
Maria

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 2 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 2529 MiD WIH

Opcje strony

do góry