Starszy posterunkowy PP
Szczepan KAPUSTA


Imiona rodziców

Jan, Józefa Stolan

Data urodzenia

25 XI 1900

Miejsce urodzenia

Zarajc

CV wojskowe

W WP od 3 II 1920 do 20 XI 1922 Od 5 VII 1923 w policji woj. lubelskiego. Do 6 XI 1924 służył w Komendzie Powiatowej w Lidzie, następnie w: Kdzie Pow. w Prużanie (do 10 XII 1924), pow. prużańskim na Posterunku w Berezie Kartuskiej (do 13 V 1925) i Smolanicy (do 4 V 1929), Komis. Brześć n. Bugiem (do 4 V 1936), skąd przeniesiony został na Posterunku Wołynka pow. brzeski Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 III 1936

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/4 (78), 2010

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry