Przodownik PP
Władysław SITARSKI


Imiona rodziców

Wojciech, Tekla Rej

Data urodzenia

18 XII 1900

Miejsce urodzenia

Piórków

CV wojskowe

W WP ochotniczo od 12 VI 1919 do 3 I 1923 W policji od 1 VII 1923 Ukończył kurs przodowników w Woj. Szkole PP w Sosnowcu Kurs śledczy w Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Służbę pełnił w Kielcach, m.in. w Komisariace Od 1 XII 1927 w Urzędzie śledcz. Od 7 XI 1928 ponownie w Komisariace Od 1 I 1932 - i nadal we wrześniu 1939 - w Wydz. śledcz Przodownik mian. 1 I 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/3 (5), 5489

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry