Posterunkowy PP
Leon Tadeusz KORDOWSKI


Imiona rodziców

Ignacy,

Data urodzenia

1911

Miejsce urodzenia

Łódź

CV wojskowe

Do policji przyjęty 8 IV 1936 kandydat kontraktowy na szeregowego i przydzielony do Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Po jej ukończeniu 15 X 1936 skierowany do woj. tarnopolskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku w Brodach

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/5 (15), 3864

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry