Przodownik PWŚl.
Wiktor STAŚ


Imiona rodziców

Jan, Helena Kohut

Data urodzenia

24 IX 1897

Miejsce urodzenia

Świętoszówka

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej Od 27 XI 1918 do 14 VII 1922 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego Następnie w PWŚl. Służył w pow. cieszyńskim na Posterunku Skoczów (do 31 I 1924) Wisła (do 19 VII 1925) Post. Ligota pow. rybnicki (do 1 XII 1928) Ponownie w pow. cieszyńskim na Posterunku Leszna Górna Od 2 III 1930 do 20 XII 1938 komendant Posterunku Istebna Następnie we Frysztacie - w Komisariace Od 2 III 1939 w Wydz. śledcz Przodownik mian. 1 VII 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/2 (25), 1325

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry