Kapitan adm.
Jan FUHRMAN


Imiona rodziców

Fryderyk, Wiktoryna Jakesz

Data urodzenia

23 VI 1896

Miejsce urodzenia

Majdan pow. kałuski

Życiorys cywilny

Na froncie polsko-bolszewickim dca komp. w 6 pp Leg. Wcielony po wojnie do 21 pp (1922) Przeniesiony do Dep. Inż. Sap. MSWojsk. (1927) Potem do Dtwa Sap. MSWojsk. (1929) na stanowisko kierownika kadry i ewidencji personalnej W 1936 odkomenderowany do Biura Personalnego MSWojsk. jako kierownik referatu

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3460; CAW, Ap 289, 962, 3137

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry