Posterunkowy PWŚl.
Eryk WIECZOREK


Imiona rodziców

Herman, Łucja

Data urodzenia

15 X 1912

Miejsce urodzenia

Godula

CV wojskowe

Początkowo służbę pełnił w Komisariace w Siemianowicach pow. katowicki Od 23 XII 1938 w Komisariace w Karwinie pow. frysztacki Tam także we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/3 (6), 1445

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry