Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r89340263330,BRYK.html
26.05.2024, 01:59

Kapitan w stanie spoczynku
Stanisław BRYK


Imiona rodziców

Jakub, Marcela Tomczak

Data urodzenia

8 V 1888

Miejsce urodzenia

Kołodziejówka pow. skałacki

Działalność do 1918 r.

Uczestnik I wojny światowej

CV wojskowe

Wojna 1918–1921 Od 1918 w wojskach kolejowych Dowódca dworców w Krakowie i Zebrzydowicach W 1924 oficer łączności w Gdańsku 1 Pułk Saperów kol. W 1929 w Głównej Składnicy Mostów Kol. w Jędrzejowie

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Leopoldyna
Dwaj synowie

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 052/4 27 IV 1940 AM 2761

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 8638 MiD WIH

Opcje strony