Starszy przodownik PWŚl.
Józef OCZADŁY


Imiona rodziców

Franciszek, Rozalia

Data urodzenia

25 VI 1896

Miejsce urodzenia

Łąki

CV wojskowe

Walczył o Śląsk Cieszyński w 1919 Do 14 VII 1922 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego Automatycznie przeszedł do PWŚl. w pow. cieszyńskim Służbę pełnił w Świętochłowicach Następnie w Cieszynie jako rzecznik sądowy i w Komisariace w Cieszynie 3 X 1938 deleg. na Zaolzie Od 21 XII 1938 komendant Posterunku Łąki pow. frysztacki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/1 (63), 1480

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry