Porucznik piech.
Kazimierz SOSNOWSKI


Imiona rodziców

Jan,

Data urodzenia

3 XII 1903

Miejsce urodzenia

Warszawa

Życiorys cywilny

W 1920 wstąpił do WP jako ochotnik 201 pp Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej W 1924 powołany do służby zasadniczej w 28 DP Pozostał w służbie zawodowej Służył w 36 pp LA 84 pp

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3066; CAW, Ap 1014; MKat., Zbiór rel. i opr.; K. Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939–1956

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry