Posterunkowy PP
Wiktor CZERNIAWSKI-JODYNIS


Imiona rodziców

Jan,

Data urodzenia

3 IV 1913

Miejsce urodzenia

Moskwa

CV wojskowe

W policji od 19 IX 1934 20 II 1935 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Początkowo służbę pełnił w woj. poleskim, następnie w Rez. Szeregowy PP przy KG w Żyrardowie pow. błoński 15 XII 1937 przeniesiony do woj. kieleckiego i przydzielony na Posterunek w Sułoszowej pow. olkuski tam też służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/1 (93), 4460

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry