Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r898394374,JANISZEWSKI.html
28.05.2024, 16:14

Pułkownik dypl. piech.
Lucjan Karol JANISZEWSKI


Imiona rodziców

Władysław, Antonina Wysoczańska

Data urodzenia

6 VI 1891

Miejsce urodzenia

Dąbrowica pow. warneński

Życiorys cywilny

Członek Związku Strzeleckiego Od 1914 w Legionach Polskich Od 1916 w POW W WP od 1919 dca komp. 22 pp Potem w sztabie 9 DP W Dtwie „Grupy Polesie” W Dtwie V Armii Później w 50 pp jako zca dcy pułku Od 1933 dca pułku KOP „Głębokie” W 1939 dca piech. dywizyjnej 35 DPrezerwy

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3944; CAW, Ap 109, Zespół akt Biura Personalnego MSWojsk. 610/101

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony