Przodownik PWŚl.
Piotr UHEREK


Imiona rodziców

Urban, Jadwiga Kania

Data urodzenia

9 VII 1898

Miejsce urodzenia

Nowy Bytom

CV wojskowe

Od 7 IX 1920 do 2 V 1921 w PG.l. W III powstaniu śląskim w żand. pol. aż do 6 X 1921 Od 7 X 1921 do 17 I 1922 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego, przy której Dtwie odbył kurs żand. (od 20 I do 14 VI 1922) W PWŚl. od 17 VI 1922 Służył w pow. katowickim na Post: Janów (do 14 IV 1923) Michałkowice (do 4 XI 1924) Komis. Zawodzie 16 II 1929 przeniesiony na Posterunek Makoszowy i tam nadal służył we wrześniu 1939 Przodownik mian. 31 III 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [3] (45)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry