Major
Kazimierz Alojzy DOBROSTAŃSKI


Imiona rodziców

Alojzy, Hermina Köhler

Data urodzenia

19 IV 1898

Miejsce urodzenia

Ruda pow. mielecki

Działalność do 1918 r.

I Brygada Legionów armia austriacka

CV wojskowe

Od 1918 w WP na froncie 1922–1926 w Departament Intendentury MSWojsk. 1926–1929 komendant Krzyż Walecznychatery w Gabinecie Wojsk. Prezydenta RP Od 1929 w Zarządzie Składnica Materiału Intendenckiego nr 1

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Waleria Jotkowska
Jerzy

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 3 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW AP 2970, 5939, 6968, 6805, 2970, 6613, 6609 Krzyż Niepodległości 6 VI 1931 MiD WIH

Opcje strony

do góry