Posterunkowy PP
Tadeusz WESOŁOWSKI


Imiona rodziców

Wojciech,

Data urodzenia

1914

CV wojskowe

Do policji przyjęty 3 I 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. Z przydziałem do Komp. .G. Rez. PP w Jaworznie pow. chrzanowski 1 VII 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do policji woj. pomorskiego Tam pełnił służbę we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/5 (66), 3524

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry