Starszy posterunkowy PP
Wawrzyniec ZYGMAŃSKI


Imiona rodziców

Wojciech, Maria Owczarek

Data urodzenia

10 VIII 1896

Miejsce urodzenia

Poznań

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej W WP ochotniczo od 2 I 1919 do 21 XI 1920 1 p. strz. wlkp. 55 pp Plutonowy Uczestniczył w walkach o Lwów i z bolszewikami na froncie litewsko-białoruskim W policji od 2 XI 1921 jako prowizoryczny post. na Posterunku Knihinin miasto pow. dubieński Ukończył 23 VI 1923 kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. w Stanisławowie Od 20 XI 1923 służbę pełnił w Komisariace Miejskim w Stanisławowie Od 1 II 1924 w eksp. śledcz. Komendy Pow. w Stryju Od 10 VII 1926 w eksp. śledcz. Komendy Pow. w Stanisławowie Od 1 X 1926 służył w pow. stanisławowskim Z przydziałem na Posterunku w Medusze Od 12 VIII 1936 – i nadal we wrześniu 1939 – zastępca komendanta Post. w Jezupolu Starszy posterunkowy mian. 1 II 1935

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (76), 2476

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry