Kapitan piech.
Jan BLEZIE


Imiona rodziców

Jan, Maria Kleinberger

Data urodzenia

31 III 1899

Miejsce urodzenia

Jezierna pow. tarnopolski

Życiorys cywilny

W latach 1917–1918 służył w armii austriackiej Członek Drużyn Bartoszowych POW W WP od 1919 w Ekspozyturze Oddz. II Szt. Gen. Następnie służył w 11 pp 26 pp. Od 1936 kierownik ref. uzup. PKU Lwów

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 57; MKat., 1908/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry