Nadkomis. PP
Jan Kazimierz SZAFRAŃSKI


Imiona rodziców

Edward,

Data urodzenia

29 I 1886

Miejsce urodzenia

Jasło

CV wojskowe

Wydziału Prawa UJK W I wojnie w armii austriackiej Podporucznik rezerwy ze starszeństwem 1 VI 1919 Od 11 XI 1918 do 30 VI 1919 pracował w administracji Państwowa Służbę w policji rozpoczął w Krakowie - od 1 XII 1919 w Kdzie Okręg. Od 1 III 1921 w Urzędzie śledcz. Od 1 VI 1923 kier. jego eksp. Od 1 I 1924 nacz. Od 1 VIII 1924 kier. ref. adm. Komendy Woj. w Krakowie Nacz. Urzędów śledcz. m.st. Warszawy (od 24 II 1927) Białegostoku (od 10 X 1927) Od 1 VII 1929 kier. ref. adm. Komendy Woj. w Białymstoku Nacz. Urzędów śledcz. w Łucku (od 6 II 1931) Wilnie (od 10 VI 1931) Oficer inspekcyjny woj. wileńskiego (od 1 III 1932) lubelskiego (od 3 III 1933) Od 20 XI 1937 kier. ref. adm. Komendy Woj. w Łucku Komis. mian. 1 III 1921 Nadkomis. - 1 VIII 1922

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/1 (66), 5298

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry