Starszy posterunkowy PP
Mikołaj Błażej ZEMBAL


Imiona rodziców

Ignacy, Julianna

Data urodzenia

1892

Miejsce urodzenia

Huta Bankowa

CV wojskowe

W WP od 20 XI 1918 do 20 VII 1919 W policji od 1 X 1920 Co najmniej od 1935 służbę pełnił w woj. wołyńskim Ostatnio w pow. łuckim: do 3 I 1938 na Posterunku w Nieświczu Następnie na Posterunku w Czartorysku We wrześniu 1939 komendant Posterunku w Nieświczu

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/4 (76), 1758

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry